KLOCK KL-S1100

– 3 tính năng: khóa thẻ từ, mã số, chìa cơ.

– Màn hình cảm ứng

– Có sẵn 04 thẻ RF, 02 chìa cơ.

– Đăng ký được 50 thẻ RF, 02 mã số.

– Công nghệ mã số ảo

– Kích thước: 74x295x30mm

– Màu: đen bạc xước

 

 

Danh mục: