KLOCK KL-C8

– 3 tính năng: khóa thẻ từ, mã số, chìa cơ.

– Màn hình cảm ứng

– Có sẵn 04 thẻ RF, 02 chìa cơ

– Đăng ký được 100 thẻ RF, 02 mã số.

– Công nghệ mã số ảo

– Kích thước: 82x313x22,5mm

– Màu: đen bạc

 

Danh mục: